Byggeriet af Idrætshuset Skipperen

Her kan du se billeder fra byggeriet

Så blev første spadestik taget til vores nye Idræts- og Foreningshus på Provstejorden.

Det glædede bestyrelsen meget at se, så mange af vore medlemmer var mødt op til begivenheden.

Det nye hus forventes klar til ibrugtagning i løbet af dec. 2020.

Aalborg SeniorSport får helt nye muligheder for at lave nye aktiviteter, idet det er første gang i foreningens 25 års historie, at vi kan disponere over en 300 m2 stor bevægelsessal på alle hverdage i tidsrummet kl. 8-16.

Vi vil naturligvis forsat have aktiviteter rundt i Aalborg kommune som hidtil.

I vil løbende blive orienteret om hvorledes byggeriet skrider frem bl.a. på hjemmesiden.

p.v.b.

Kjeld Raffn