En ny og spændende sæson 23/24 er så småt gået i gang, og fra begyndelsen af september går det løs for fuld skrue med alt det, vi elsker at være en del af.

Spændende tid på flere måder. Aalborg Kommunes særlige tilskud til Aalborg SeniorSport er kommet i spil i forbindelse med kommunens sparekrav på alle områder – desværre også på fritidsområdet.

Det samlede spareforslag fra forvaltningen behandles politisk i Sundheds- og Kulturudvalget onsdag i uge 32. Senere er der budgetforhandlinger i slutningen af september for hele det kommunale budget 2024.

Bestyrelsen har naturligvis sendt en uddybende skrivelse til alle medlemmer af Sundheds- og Kulturudvalget med en lang række begrundelser for, at det fortsat er fornuftigt med et kommunalt tilskud til Aalborg SeniorSport.

Lad os være optimistiske, men vi går sikkert ikke ram forbi. Derfor kommer vi nok til at indstille os på at få mindre at gøre godt med.

Bestyrelsen og den daglige ledelse er i sagens natur nødt til at arbejde med at finde alternative måder til at få vores fremtidige budgetter til at balancere.

Det skal her understreges at igangværende sæson afvikles som planlagt uanset udfaldet af de politiske budgetforhandlinger.

Så mød bare frejdigt op, jo flere jo bedre.

Aktiv – hele livet

Aalborg SeniorSport er en idrætsforening for aktive seniorer med mange forskellige tilbud på sportslige og kulturelle aktiviteter. Nye medlemmer er velkomne og kan tilmelde sig hele året.

Vores forening har intet alderskriterie – alle er velkommen til vore tilbud – hvis der er noget, som passer til den enkeltes ønsker og tid på dagen.

SeniorSport tilbyder aktiviteter hele året igennem. Se ferieperioder her.

Den indendørs sæson starter primo september og slutter medio april.

Resten af året tilbydes et specielt udendørs program som bl.a. indeholder cykelture, skovfitness, petanque og krolf. Hele året tilbydes traveture og løbeture.

Se alle aktiviteter her.

Aalborg SeniorSport tilbyder på tværs af de mange motionstilbud kulturelle arrangementer, som bl.a. kan være rejser i ind- og udland, fælles motionstilbud, sang og musik arrangementer, foredrag og andre tiltag som har et fælles sigte, nemlig at bringe mennesker sammen i et godt og hyggeligt fællesskab.


Nye medlemmer er velkomne.

Alle er velkomne i Aalborg SeniorSport. Seniorbegrebet dækker bredt, og der er ingen aldersgrænse for et medlemsskab. Indmeldelse kan ske hele året.