Indmeldelse og kontingent

Alle er velkomne i Aalborg SeniorSport. Seniorbegrebet dækker bredt, og der er ingen aldersgrænse for et medlemsskab. Indmeldelse kan ske hele året.

Du kan tilmelde og betale ved at anvende Tilmeld og betal knappen under punktet Aktiviteter og deres underpunkter.
Tilmelding og betaling for Arrangementer/Events finder du i beskrivelsen af det enkelte arrangement.

Når du har valgt et arrangement eller en aktivitet, og det er tilføjet i kurven, kan du komme tilbage og vælge flere aktiviteter/arrangementer, og tilføje dem i kurven, inden du afslutter tilmelding og betaling

Det er vigtigt at skrive den fulde adresse, da det ellers ikke er muligt at sende medlemsblad etc.

KULTURKONTINGENT betales KUN, hvis man ikke har betalt/betaler andet kontingent (betaling for en aktivitet) i SeniorSport.

Kulturkontingent er for dem, der ønsker at være medlem af SeniorSport, men ikke ønsker at deltage i andre aktiviteter end de kulturelle tilbud (foredrag, udflugter etc.).

Kultur kontingent

Alle onlinebutikker i Danmark / EU skal have 2-faktor godkendelse fra januar 2021. Du kan læse mere her.

Se her hvordan du opretter/ændrer engangskodeord til brug ved betaling på internettet. Dette skal kun gøres en gang, og anvendes ved alle køb på internettet. Du skal have telefon, nøglekort og betalingskort(Dankortetc.) klar. Du skal finde på et kodeord, som du skal huske og anvende fremover ved betaling på internettet.Se her hvordan du installerer og anvender Nemid nøgleappKontingent sæson 2021/22

Reglerne for kontingent er – at fra nytår, kan man nøjes med halv kontingent for næsten alle aktiviteter.


En spændende – og forventelig mere normal – sæson står for døren. Under normale omstændigheder – altså før Corona vendte op og ned på alt – ville kontingentsatserne være en del af budgetvedtagelsen på den årlige generalforsamling i marts måned. Som bekendt er generalforsamling 2021 udsat til september måned. Det kan tilmelding og betaling af kontingent for sæson 2021/22 ikke vente på. Derfor har bestyrelsen vedtaget at anvende nedenstående tilpassede satser, som i øvrigt vil blive præsenteret på kommende generalforsamling som en del af budgetvedtagelse for indeværende år.
Det skal her fremhæves, at satserne, foruden mindre tilpasninger, afspejler at der fremover skal være prisforskel på en aktivitet med instruktør og en uden instruktør, samt varigheden af aktiviteten og/eller instruktørens tilstedeværelse.
For at sikre en korrekt medlemsregistrering ændres reglerne for udendørs kontingent til betaling pr. aktivitet med en reduceret sats, som i øvrigt kun opkræves som helårligt kontingent uanset tilmeldingstidspunktet.
Tilpassede kontingentsatser for sæson 2021-22
Indendørs 1 time uden instruktør 460
Indendørs 1 time med instruktør 500
Indendørs 1,5 time med instruktør 600
Vandgymnastik med instruktør 800
Rigtige mænd 2 gange/uge 900
Cykelinstruktør 1 gang om ugen og fitness instruktør 1 gang pr. måned
Fitnescenter (daglig adgang) 3 mdr. 600 – 6 mdr. 1.000 – 12 mdr. 1.500 kr.
Drives i samarbejde med Aalborg Chang
Bowling 1.340 betales halvårlig 670 kr.
Rørband 500
Udendørs *) 75 pr. aktivitet.
Kultur *) (foredrag, rejser, udflugter m.v.) 100
Giver mulighed for medlemskab uden man behøver at vælge en aktivitet.
*) Kultur og/eller Udendørs betales altid med årskontingent uanset tlmeldingstidspunkt.