Indendørs motion

Indendørssæson 2020/2021

Ferieperioder
Indendørssæsonen starter uge 36/2020 og slutter uge 16/2021
Efterårsferie uge 42/2020
Ferie uge 50, 51, 52, 53/2020 og uge 13/2021
Vinterferie uge 8/2021
Sidste aktivitetsuge er uge 16/2021. Bowling er undtaget.

HUSK AT . . . Sekretariatet er lukket i juli måned

Regeringen har vedtaget, at forsamlingsforbuddet på 5 indendørs forlænges frem til 04.04.21. 

Alle indendørs hold er lukket i foråret 2021.