STYRKETRÆNING


STED: Stigsborg Brygge, Stigsborg brygge 5

 (By- og Landskabsforvaltningen)  Indgang højre side af bygningen/kælder

TIRSDAG og TORSDAG kl. 9.00 – 11.00

Vælg mellem træning én gang eller to gange om ugen.

Træningen på eget ansvar – der er ikke idrætsfagligt personale til stede, men frivillige vejleder gerne i brug af maskinerne.

Det kræver medlemskab og kontingent for alle, der benytter motionsrummet. Ved indmeldelse bestilles et personligt nøglekort til hvert enkelt medlem.

Et mindre lokale er disponibelt til kaffehygge / gode omklædnings- og badeforhold. 

Tovholder: John Hansen (2172 9074)