STYRKETRÆNING 2018/19

STED: Foreningshuset, Ny Kærvej 2A

MANDAG – FREDAG morgen- og eftermiddagstimer.

Der skal være en frivillig ‘brikansvarlig’ –  jf. tiderne i nedenstående skema – se endvidere opslag i Foreningshuset.

Træningen er på eget ansvar – der er ikke idrætsfagligt personale til stede.

Frivillige ‘brik’-ansvarlige åbner og lukker lokalet. Træningstid: 1 time. Gode omklædnings- og badeforhold.

Der er lokaler til rådighed til kaffehygge, såfremt der er tid og lyst til det.

TIDER MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
KL.8-9 kl. 8-9 kl. 8-9 kl. 8-9 kl. 8-9
KL. 9-10 UNDERVISNING kl. 9-10 kl. 9-10 UNDERVISNING kl. 9-10
KL. 10-11 kl. 10-11 UNDERVISNING kl. 10-11 kl. 10-11 UNDERVISNING
KL. 11-12 kl. 11-12 kl. 11-12 kl. 11-12 kl. 11-12
KL. 12-13 kl.12-13

STED: Stigsborg Brygge, Stigsborg brygge 5

 (By- og Landskabsforvaltningen)  Indgang højre side af bygningen/kælder

TIRSDAG og TORSDAG kl. 9-11

Tovholdere: John Hansen (2172 9074) og Ib Sørensen (24813542)

Et mindre lokale er disponibelt til kaffehygge / gode omklædnings- og badeforhold. Træningen på eget ansvar – der er ikke idrætsfagligt personale til stede, men frivillige vejleder gerne i brug af maskinerne.

Det kræver medlemskab og kontingent for alle, der benytter motionsrummet.

Ved indmeldelse bestilles et personligt nøglekort til hvert enkelt medlem.