STYRKETRÆNING 2020/21

STED: Foreningshuset, Ny Kærvej 2A


 


MANDAG – FREDAG morgen- og eftermiddagstimer.

Vælg mellem træning én gang eller flere gange om ugen på valgfrie dage.

Træningen er på eget ansvar – der er ikke idrætsfagligt personale til stede.

Der skal være en frivillig ‘brikansvarlig’ –  jf. tiderne i nedenstående skema – se endvidere opslag i Foreningshuset. Frivillige ‘brik’-ansvarlige åbner og lukker lokalet.

Træningstid: 1 time. Gode omklædnings- og badeforhold. Der er lokaler til rådighed til kaffehygge, såfremt der er tid og lyst til det.

TIDER MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
KL.8-9 Træning Træning   Træning  
KL. 9-10 Rigtige

 

mænd 

Træning Træning Rigtige

 

mænd

Træning
KL. 10-11 Træning Rigtige

 

mænd

Træning Træning Rigtige

 

mænd

KL. 11-12 Træning Træning Træning Træning Træning
KL. 12-13 Træning     Træning  

 


STED: Stigsborg Brygge, Stigsborg brygge 5

 (By- og Landskabsforvaltningen)  Indgang højre side af bygningen/kælder

Opstart igen uge 45 – max  10 personer pr. gang

TIRSDAG og TORSDAG kl. 9-11

Vælg mellem træning én gang eller to gange om ugen.

Træningen på eget ansvar – der er ikke idrætsfagligt personale til stede, men frivillige vejleder gerne i brug af maskinerne.

Det kræver medlemskab og kontingent for alle, der benytter motionsrummet. Ved indmeldelse bestilles et personligt nøglekort til hvert enkelt medlem.

Et mindre lokale er disponibelt til kaffehygge / gode omklædnings- og badeforhold. 

Tovholdere: John Hansen (2172 9074) og Ib Sørensen (24813542)

Tilmeld og betal