MOTIONSCYKLING – SOMMER

Sommer – maj, juni og august

Motionscyklings opstartsmøde finder sted i Foreningshuset tirsdag den 3. april 2019 kl. 11

Vi cykler mandag og torsdag