MOTIONSCYKLING & MOUNTAINBIKE

Sted: Start ved Skipperens Idrætshus

Mandag og torsdag kl. 9.30

Tovholdere: Keld Sørensen, Kjeld Nørager.

Mulighed for at cykle på racer- eller på almindelig cykel.
Åbent for alle, der har lyst til at dyrke motion på cykel, i frisk luft med ”egen motorkraft”.
Hver træningsdag er der afsat ca. 3 timer til turen. Start og slut ved Skipperens Idrætshus.
Den første mandag i hver måned, er det et must, at alle cyklister når hjem og mødes kl. 12 til ”Sluk efter” med hyggeligt samvær.

Hold og ruter aftales på dagen hver træningsdag : Modvind UD / Medvind HJEM
Der inddeles efter behov i 3 hold:

Når efteråret nærmer sig – og cykelmotion ikke mere er egnet for ‘smalle dæk’ – vil der være tilbud om at køre Mountainbike (se senere på siden)

Gravel og Mountainbike
Har du lyst til at få masser af frisk luft i godt selskab, skal du være velkommen til at deltage. Vi kører hver torsdag fra uge 43 og frem til medio marts.
Frygt ikke – det er ikke så svært. Vi kører primært på grus og asfaltveje og ad brede stier i skoven.
Deciderede MTB-spor holder vi os fra, medmindre de er meget lette.
Ruterne Vi cykler normalt 30 til 40 – max 50 km hver gang. En rute går fx ud gennem Østerådalen mod Dall, videre forbi Poulstrup Sø, rundt i Lundby Krat og tilbage via Lundegårde. Vi vil som oftest cykle med udgangspunkt i Aalborg. Ind imellem mødes vi dog andre steder – fx i Skørping og kører en tur rundt i Rold Skov.
Yderligere info
Du kan anmode om at blive medlem af den lukkede gruppe ”Aalborg SeniorSport MTB” på Facebook. Her kan du finde mere information om turene.
Eller du kan ringe til Søren Tranekær tlf. 25247560.