MOTIONSCYKLING & MOUNTAINBIKE

Tilmeld og betal

Sted: Start ved Skipperens Idrætshus

Mandag og torsdag kl. 9.30

Tovholdere: Judith Larsen, Keld Sørensen, Kjeld Nørager og Kirstine Langagergaard.

Mulighed for at cykle på racer- eller på almindelig cykel.
Åbent for alle, der har lyst til at dyrke motion på cykel, i frisk luft med ”egen motorkraft”.
Hver træningsdag er der afsat ca. 3 timer til turen. Start og slut ved Skipperens Idrætshus.
Den første mandag i hver måned, er det et must, at alle cyklister når hjem og mødes kl. 12 til ”Sluk efter” med hyggeligt samvær.

Hold og ruter aftales på dagen hver træningsdag : Modvind UD / Medvind HJEM
Der inddeles efter behov i 3 hold:

Når efteråret nærmer sig – og cykelmotion ikke mere er egnet for ‘smalle dæk’ – vil der være tilbud om at køre Mountainbike (se senere på siden)

Mountainbike
Har du også lyst til at få masser af frisk luft og måske blive lidt møget til i godt selskab, skal du være velkommen til at deltage.
Frygt ikke – det er ikke så svært. Vi kører primært på grus og asfaltveje og ad brede stier i skoven.
Deciderede MTB-spor holder vi os fra, medmindre de er meget lette. Du behøver altså ikke have det store MTB teknik diplom for at deltage. Flere af os har tidligere oplevet halsbrækkende styrt. Det gider vi ikke mere!
Ruterne
Vi forestiller os at cykle 30 til 40 – max 50 km hver gang. En rute går fx ud gennem Østerådalen mod Dall, videre forbi Poulstrup Sø, rundt i Lundby Krat og tilbage via Lundegårde.
Vi vil som oftest cykle med udgangspunkt i Aalborg. Enkelte gange er det dog planen at arrangere fælles transport til fx Skørping og ta’ en tur rundt i Rold Skov.
Yderligere info hos Søren Tranekær tlf. 25247560.

Du kan anmode om at blive medlem af den lukkede gruppe ”Aalborg SeniorSport MTB” på Facebook. Her kan du finde mere information om vores ture.