TOUR de PEDAL

TURENE STARTER:

Vi starter onsdag den 1. maj 2024

Skipperens Idrætshus, Provstejorden 15

Onsdag kl. 9.30
Tovholder

Husk at . . . Hos os kører vi med cykelhjelm, men ikke på racer. Vi kører juni, august og september.

Vi cykler planlagte ”hyggeture” ikke ræs, onsdage i maj, juni og august, start ved Skipperens Idrætshus. Vi cykler også i september, men turene er ikke annonceret på forhånd.
Afgang klokken 9.30 og hjemkomst ca. mellem 12 og 14.
Vi kører på mindre befærdede veje, cykelstier og grusveje og undtagelsesvist på stier, ikke så på meget på befærdede veje.
Turene er planlagt med en vejviser og en bagtrop.
Vi holder en hyggepause med medbragt madpakke og en lille overraskelse. (10 Kr. betales kontant ved start på hver tur)
Vi forsøger at indlægge lidt ”kultur” på vejen.
Vi forbeholder os ret til ændringer.

Turkalender

I september køres uplanlagt