BRIDGE I FORENINGSHUSET 2020/21

STED: Foreningshuset, Ny Kærvej 2A

Opstart i uge 45 – tovholderne instruerer i forhold til COVID19

Mandag kl. 13 – 16

Tovholdere Anni Guldberg, Ebbe Tarber