BRIDGE I FORENINGSHUSET 2020/21

Opstart i uge 45 – tovholderne instruerer i forhold til COVID19

STED: Foreningshuset, Ny Kærvej 2A

Mandag kl. 13.00 – 16.00

Tovholdere Anni Guldberg, Ebbe Tarber