SKAK I OMNIHUSET 2020/21

STED: Omnihuset, Filstedvej 10 B

Torsdag kl. 9 – 12

Tovholder Niels Thomsen

Torsdag 22. oktober kl. 10.00 holdes medlemsmøde med deltagelse af sportschefen.

Skak er et spil for både mænd og kvinder og ingen vil få problemer med regelsættet, det klares af kontaktpersonen.