SKAK I OMNIHUSET 2020/21

Opstart i uge 45 – tovholder instruerer i forhold til COVID19

STED: Omnihuset, Filstedvej 10 B

Torsdag kl. 9.00 – 12.00

Tovholder Niels Thomsen

Skak er et spil for både mænd og kvinder og ingen vil få problemer med regelsættet, det klares af kontaktpersonen.