SKAK I OMNIHUSET 2020/21

STED: Omnihuset, Filstedvej 10 B

Opstart i uge 45 – tovholder instruerer i forhold til COVID19

Torsdag kl. 9 – 12

Tovholder Niels Thomsen

Skak er et spil for både mænd og kvinder og ingen vil få problemer med regelsættet, det klares af kontaktpersonen.