Generalforsamling 2021

Aalborg SeniorSport afholder ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts kl. 10
Agri Nord Idrætscenter, Hobrovej 437, 9200 Aalborg SV
Generalforsamlingen starter med kaffe og rundstykker kl. 9
Dagsorden i henhold til vedtægterne

 1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer
 2. Valg af dirigent.
  Bestyrelsen foreslår Jan Knudsen, direktør i Dansk Firmaidrætsforbund
 3. Bestyrelsens beretning til godkendelse
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 5. Indkomne forslag
 6. Godkendelse af indeværende års budget – herunder fastlæggelse af kontingent
 7. Valg i henhold til vedtægterne § 9
  a. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode
  Bente Jensen villig til genvalg
  Poul Erik Jensen villig til genvalg
  b. Valg af 2 suppleanter for en 1-årig periode
 8. Eventuelt
  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
  senest 3 uger inden generalforsamlingen.
  Senest 7 dage før generalforsamlingen vil evt. indkomne forslag være tilgængelige på foreningens hjemmeside og i SekretariatetGeneralforsamling 2020

Ny bestyrelse i Aalborg SeniorSport

Årets generalforsamling i Aalborg SeniorSport bød på nye ansigter i bestyrelsen.

Formand Kjeld Raffn valgte at stoppe som formand efter 5 år.

”Jeg har haft fem fantastiske år som formand for Aalborg SeniorSport, men nu har jeg udstået min værnepligt, og tiden er kommet til at der skal nye kræfter på banen.”

Efter indstilling fra bestyrelsen blev næstformand Erik Buus valgt som ny formand.

Glædeligt at der var opstillede kandidater til alle ledige pladser.

Nyvalgt blev Bente Jensen, Bente Olesen, Poul Erik Jensen og Hans Jakob Jensen.

Som suppleanter blev Jens Peder Poulsen og Henrik Knudsen valgt.

En kolossal stor opbakning til foreningen og dens mange aktiviteter, at over 200 medlemmer deltog i generalforsamlingen, og fik en festlig start, idet foreningens sangkor, Rørsangerne, var i et dejligt sanghumør og tog sig af en god omgang morgensang.

Regnskabet udviste et overskud på kr. 21.015.

Generalforsamlingen vedtog et budgetteret underskud på kr. 99.000 – et uændret kontingent for sæson 2020/2021

Billeder af den nye bestyrelse:

Fra venstre er det Hans Jakob Jensen, Bente Olesen, Erik Buus, Bente Jensen og Poul Erik Jensen.

og suppleanterne: Jens Peder Poulsen og Henrik Knudsen